In opdracht van de afdeling Verkeer &Openbare Ruimte (V&OR) alloceren van €6.4 mio uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds en prioriteren van projecten die bij kunnen dragen aan de uitdagingen van het dynamisch verkeersmanagement (DVM). Ik heb gekeken naar de mogelijkheden, op basis van OiT, die nieuwe technieken bieden om een betere doorstroming in de stad te bevorderen. Nu geef ik als als programma manager richting aan het programma om voor te sorteren op nieuwe DVM investeringsronde voor periode 2022-2026.