Samen met de afdeling Verkeersmanagement van de gemeente Amsterdam wordt er gewerkt aan inzicht geven hoe het digitale proces van Intelligente toegang (ANPR camera’s) i) zo goed mogelijk kan verlopen en ii) hoe de kwaliteit van en distributie van de data uit de camera’s geoptimaliseerd kon worden. Een van de gewenste uitkomsten is beter gebruik van deze data ten behoeve van de inwoners van Amsterdam, bijvoorbeeld door data dashboard aan het publiek beschikbaar te stellen. Deze opdracht loopt momenteel, het eerste dashboard is gemaakt (www.druktebeeld.amsterdam.nl) en momenteel werken we aan het in kaart brengen van de data behoefte van interne gebruikers binnen de gemeente.